5.6.2024

Verkkosivujen kultainen kolmio

Elmo Sainio

Verkkosivujen kultainen kolmio 

Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut verkkosivustot saavat sinut palaamaan takaisin kerta toisensa jälkeen, kun taas toiset jäävät unholaan heti ensimmäisen vierailun jälkeen?  

Tässä artikkelissa puidaan ajatuksiani siitä, että mistä asioista/elementeistä muodostuu toimiva ja hyvä verkkosivusto  – asiahan ei ole täysin yksiselitteinen ja siihen liittyy useita eri näkökulmia ja mielipiteitä, joka on hyvin ymmärrettävää verkkosivujen ollessa suhteellisen monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu monista eri palasista. Lähden purkamaan tätä kysymystä ”verkkosivujen kultaisen kolmion” kautta. Verkkosivujen kultainen kolmio ei ole mikään piilotettu koodi tai ostettava tuote, vaan pikemminkin resepti menestyksekkäiden ja toimivien verkkosivujen luomiseen. Se on osaltaan työkalu ja pohja sille, kuinka saadaan aikaiseksi hyvät verkkosivut – ja tässä artikkelissa paneudumme nimenomaan siihen käyttäen apunamme verkkosivun kultaista kolmiota. 

Kuvittele verkkosivua kuin hienona taideteoksena, jossa jokainen sivun elementti täydentää toisiaan saumattomasti. Nämä elementit eivät ole vain irrallisia paloja, vaan pikemminkin yhteen kietoutuneita elementtejä, jotka yhdessä muodostavat vahvan ja toimivan kokonaisuuden. Verkkosivujen kultaista kolmiota voidaan käyttää hyödyksi, kun lähdetään rakentamaan uusia verkkosivuja tai kehittämään jo olemassa olevia. Kultainen kolmio sisältää kaikki ne osa-alueet, joita vaaditaan toimivan verkkosivun luomiseen. Kultaisen kolmion osa-alueet ovat riippuvaisia toisistaan ja vaativat saumatonta yhteistyötä keskenänsä, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman iso ilo irti. Kultaisen kolmion voisi ajatella kolmijalkaiseksi tuoliksi – jos yksi jalka pettää, tuoli kaatuu. 

Verkkosivujen kultainen kolmio havainnollistettuna osa-alueineen.

Tekninen toteutus – taustan taikaa 

Tekninen toteutus on kuin näkymätön käsi, joka pitää verkkosivuston pyörät pyörimässä sulavasti ja huomaamattomasti – varmasti kultaisen kolmion tärkein osa-alue. Se on rakennuksen kantava runko, jonka vahvuus ja joustavuus määrittelevät sivuston toimivuuden ja luotettavuuden. Teknistä puolta voisi ajatella kuin taikuutena taustalla – kävijät eivät ehkä tiedä sen olemassaolosta, mutta he kyllä tuntevat sen vaikutuksen. Ilman vahvaa teknistä toteutusta ulkoasu menettää merkityksensä ja sisältö jää sivustosta löytämättä.  

Teknistä toteutusta voisi kuvata parhaiten sanoilla vakaus ja toimivuus. Se pitää huolen siitä, että verkkosivusto ensinnäkin löytyy verkosta 24/7, latautuu nopeasti ja toimii virheettömästi kaikilla laitteilla. Tekninen toteutus osaltaan varmistaa, että käyttäjät voivat navigoida sivustolla sujuvasti ja löytää tarvitsemansa tiedot helposti ja nopeasti.  
Tekninen toteutus ei kuitenkaan ole puhtaasti pelkkää teknologiaa vaikka se nimensä perusteella saattaa siltä kuulostaa – se on myös suunnittelua ja strategiaa. Tekniset ratkaisut on äärimmäisen tärkeää pohtia tavalla, joka palvelee juuri kyseistä verkkosivua ja sen takana olevaa toimijaa. Teknisissä ratkaisuissa on yleensä useita osa-alueita, jotka tulee harkita tarkoin ennen asian toteuttamista käytännössä – tällaisia ovat mm. turvallisuus, vastuullisuus sekä tarpeet. Kuten todettu, tekninen toteutus on varmasti kultaisen kolmion tärkein osa-alue, ja se kannattaa pitää myös mielessä – tekninen toteutus on perusta kaikelle ja ilman sitä ei ole mitään. Teknistä toteutusta ei siis kannatta aliarvioida missään tilanteessa. 
 

Ulkoasu  silmäkarkkia ja käyttäjäkokemusta 

Teknisen toteutuksen ollessa näkymättömämpi osa-alue kultaista kolmiota – ulkoasua voidaan pitää sen vastakohtana tältä osin. Ulkoasu on se asia, jonka sivulle eksynyt näkee ensimmäisenä ja luo sekunneissa jonkinlaisen mielikuvan sivustosta ja sen takana toimivasta toimijasta verkkosivuston ulkoasun perusteella. Ulkoasu on siis kasvot maailmaille – se ensimmäinen asia, jonka kävijät kohtaavat astuessaan sivustolle. Asiaa voisi ajatella fyysisen kirjan kautta – verkkosivun ulkoasu on kuin kirjan kansi, joka houkuttelee lukijan avaamaan sen ja sukeltamaan tarinan syvyyksiin. Siksi ulkoasun merkitys on äärimmäisen tärkeä, sillä se on asia, joka houkuttelee kävijät sisään tai karkottaa ne pois. Yleensä kaikki eivät täysin ymmärrä ulkoasun merkitystä osana hyvää verkkosivua – ulkoasu on kuitenkin asia, joka koskee ja näkyy ihan jokaiselle sivulla vierailevalle. 

Hyvä ulkoasu heijastaa brändin identiteettiä ja viestii sen arvoista sekä persoonallisuudesta. Verkkosivun voisi ajatella brändin käyntikorttina ja tehokkaana sellaisena, sillä se on verkossa kaikkien nähtävissä 24/7. Visuaalinen ilme, värimaailma ja typografia on osa tätä ulkoasun kokonaisuutta. Nämä kolme asiaa eivät ole vain esteettisiä valintoja, vaan myös tärkeitä viestinnän työkaluja – ja sitä ei saisi missään nimessä unohtaa. Typografia on myös olennainen osa ulkoasua. Se ei vain vaikuta sivuston luettavuuteen, vaan myös siihen, miten brändin viesti tulee esiin. Typografia on myös tärkeä osa-alue, kun mietitään kultaisen kolmion muita osa-alueita – etenkin hakukoneoptimointia ja siihen liitettävää sisältöä. 

Kun ulkoasu heijastaa brändin identiteettiä ja arvoja, se luo yhteyden kävijöiden ja brändin välille. Se auttaa kävijöitä tuntemaan olonsa halutulla tavalla ja luottamaan brändiin. Lisäksi se erottaa brändin kilpailijoidensa massasta.   

Hakukoneoptimointi ja sisältö  sanojen voima  

Hakukoneoptimointiinkin ollaan jo törmätty aikaisemmissa artikkeleissamme (https://l.fimes.fi/seo-osana-verkkosivuja). Nyt käsitellään asiaa enemmän kultaisen kolmion näkövinkkelistä.  
SEO:n (hakukoneoptimoinnin) rooli verkkosivuston menestyksessä on ainutlaatuinen, sillä se palvelee kahta ”kohderyhmää”; käyttäjiä sekä hakukoneita. Tekninen toteutus ja ulkoasu keskittyvät pääasiassa luomaan sivustosta hyvän kävijöilleen; sivuston nopeus, helppokäyttöisyys, visuaalisuus jne. Hakukoneoptimoinnin avulla edistetään myös tätä puolta, mutta ei ole syytä unohtaa, että hakukoneoptimoinnin mahdollisesti jopa suurempi tehtävä on tehdä verkkosivustosta hyvä nimenomaisesti hakukoneille, ei suoraan sivustolla vieraileville. 

Hakukoneoptimoinnin yksi tarkoitus on siis tehdä verkkosivustosta hyvä hakukoneille. Hakukoneet käyvät päivittäin järjettömästi dataa läpi muodostaen siitä eräänlaisen hakemiston, jota hakukoneet hyödyntävät tuodakseen sivustot, jotka vastaavat parhaiten käyttäjien hakukyselyitä. Tämähän loogisesti tarkoittaa sitä, että sivustosi on optimoitava siten, että hakukoneet ymmärtävät sen sisällön ja rakenteen mahdollisimman hyvin. Kun hakukoneet näkevät sivustosi relevanttina ja korkealaatuisena, se nostaa sivustosi sijoitusta hakutuloksissa. Tämä näkyvyys on ratkaisevan tärkeää, koska suurin osa klikkaa hakutulosten ensimmäisellä sivulla olevia linkkejä – moni jopa hakutulosten ensimmäistä linkkiä.  

Eli hakukoneoptimoinnin pääpaino on optimoida sivusto hakukoneita varten, mutta se ei saa missään tapauksessa tapahtua käyttäjäkokemuksen kustannuksella. Laadukas sisältö, joka on suunniteltu vastaamaan kävijöiden tarpeisiin ja kysymyksiin, on lopulta se, mikä sitouttaa kävijät. 

Yhteenveto 

Verkkosivujen kultainen kolmio tarjoaa selkeän ja tehokkaan lähestymistavan menestyksekkäiden verkkosivujen luomiseen. Kun kultaisen kolmion osa-alueet toimivat saumattomasti yhdessä, ne luovat perustan, joka tukee sivuston toimivuutta, houkuttelevuutta ja näkyvyyttä.  

On tärkeää muistaa, että vaikka jokainen osa-alue on tärkeä omalla tavallaan, niiden välinen yhteistyö on se, mikä tekee verkkosivustosta erinomaisen. Tekninen toteutus pitää sivuston vakaana ja toimivana, ulkoasu houkuttelee ja sitouttaa kävijät ja SEO varmistaa, että sivustosi löydetään hakukoneista. Yhdessä nämä elementit varmistavat, että verkkosivustosi ei vain näytä hyvältä ja toimi hyvin, vaan myös tavoittaa oikean yleisön. 

Panostamalla jokaiseen kultaisen kolmion osa-alueeseen varmistat, että sivustosi pystyy palvelemaan kävijöitä parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttamaan sivustolle asetetut tavoitteet. Tämä  tasapainoinen lähestymistapa tekee verkkosivustostasi vahvan ja kestävän kokonaisuuden. 

Viimeisenä ajatuksena haluaisin jättää sen, että menestyksekkäät verkkosivut ovat jatkuvan kehityksen tulosta – verkkosivut eivät ole koskaan valmiit, vaan niitä voi aina kehittämää paremmiksi ja paremmiksi, tärkeintä on olla kärsivällinen ja sitoutunut siihen prosessiin.